Wydrukuj tę stronę

Egzaminy zawodowe

Harmonogram  egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w roku szkolnym

2013 / 2014


*  Na wszystkie egzaminy należy przynosić  DOWÓD OSOBISTY


EGZAMIN   PISEMNY - 16.06.2014r

Kierunek

Oznaczenie kwalifikacji

Godzina

Technik usług kosmetycznych

A.61.

1200

Technik masażysta

Z.01.

1400

Technik usług kosmetycznych

A.62.

1400

Opiekun medyczny

Z.04.

1400

Opiekunka dziecięca

Z.11.

1400

Egzamin  na wszystkich kierunkach  trwa 60 minut.

EGZAMIN  PRAKTYCZNY Z WYKONANIEM

Lp.

Kierunek

Oznaczenie kwalifikacji

Termin egzaminu

Egzaminator

Ilość stanowisk

Ilość zmian

1.

Technik masażysta

Z.1.

9-10 czerwca

Izabela Kierska

4

3

(120min)

2.

Technik usług kosmetycznych

A.62.

12-13 czerwca

Agnieszka  Cieplińska

4

3

(120min)

3.

Opiekun medyczny

Z.4.

9-14 czerwca

Ewa

Goliszek

3

3

(120min)

4.

Opiekunka dziecięca

Z.11.

4-5-6 czerwca

Beata Wiśniewska

3

2

(180min)

Egzamin praktyczny bez wykonania

v      Technik usług kosmetycznych –A.61.  
17 czerwca 2014r. godzina 13.00 - czas trwania 120 min.


EGZAMINY „STARE”  (POPRAWKOWE) 23, 25 .06. 2014r.

Kierunek

Ilość

Rodzaj egzaminu

Czas trwania

Data

Godzina

Sala

Technik usług kosmetycznych

1

Pisemny

120 min

23 czerwca

1200

s. 7

Technik masażysta

3

Praktyczny

240 min

25 czerwca

900

s. 7

Opiekunka dziecieca

3

Praktyczny

240 min

25 czerwca

900

s. 7

Technik masażysta

- czas wydłużony o 30min

1

Praktyczny

240 min

25 czerwca

900

s. 12


 

Procedury egzaminu zawodowego w roku 2014

Informatory o egzaminie zawodowym

  1. Technik usług kosmetycznych

  2. Technik masażysta

  3. Opiekunka dziecięca

  4. Opiekun medyczny

Procedury egzaminu zawodowego w roku 2013

Technik usług kosmetycznych

Technik masażysta

Terapeuta zajęciowy

Opiekunka dziecięca

Opiekun medyczny