Wydrukuj tę stronę

Dla Ucznia

WYCHOWAWCY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

SZKOŁA

KLASA

WYCHOWAWCA

dzienna

I TM

Pan Dominik Rak

II TM

Pani Wiktorowicz- Pędich

II TUK

Pani Żaneta Kuczewska

wieczorowa

I AS

Pani Justyna Ochocka - Stępień

II OD

Pani Katarzyna Kowalczyk

zaoczna

I OM

Pani Hanna Michalik

I TUK

Pani Patrycja KrawczykowskaSpis podręczników obowiązujących w ZMSP w Otwocku:

Psychologia

1.     „Wprowadzenie do psychologii” -G. Mietzel; GWP, 2003

2.     „Podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii” – Z. Putkiewicz,B. Dobrowolska, T.     Kukołowicz; PZWL,1987

3. „Psychologia”- A. D. Sperling; Wydaw. Zysk i S-ka, 1995

Socjologia

1.     „Socjologia” - A. Giddens; Wydaw. Naukowe PWN, 2006

2.     „Socjologia” -Z. Bauman; Wydaw. Zysk i S-ka 1996

3.     „Wybrane Elementy Socjologii Zdrowia i Choroby”      - B. Tobiasz-Adamczyk;   Collegium Medium UJ, 1995

Zdrowie publiczne

1.     „Higiena” - E. Murawska - Ciałowicz, M. Zawadzki;       Górnicki Wydawnictwo   Medyczne, 2005

2.     „Podstawy epidemiologii i kliniki chorób zakaźnych”       - Z. Anusz; PZWL, 1996

Anatomia i fizjologia

1.     „Anatomia i fizjologia człowieka” - A. Michalik, W. Ramotowski;PZWL, 2003

3.     ,,Zarys anatomii człowieka dla szkół medycznych" -R.Woźniacka; wydawnictwo AZ,            2012

2.     „ Anatomia i fizjologia” – B. Gołąb, W. Traczyk; Wydaw. „TUR”, 2006

Ratownictwo

1.      „Podręcznik pierwszej pomocy” – M.Buchfelder, A. Buchfelder;       PZWL,1997

2.     „Stany zagrożenia życia” –M.Kózka [red.]; Wydaw. UJ, 2001

Pracownia kosmetyki

1.     „Kosmetologia” – B. Jaroszewska; Wydaw. Atena, 2008

2     .„Kosmetyka stosowana” - J. Dylewska - Grelakowska; WSIP,1999

3.     „Kosmeceutyki”- Z. D. Draelos; Urban & Partner, 2005

  1. „Jak zostać wizażystą doskonałym’ – J. Wagner; Wydaw. J Wagner, 2006

Chemia kosmetyczna

1.     ,,Chemia kosmetyków”- A. Marzec; Wydaw. Dom Organizatora,     2005    Dermatologia

2.      „Dermatologia” – D. Nowicka;  Górnicki Wydawnictwo Medyczne, 2007

Kosmetologia

1.      ,,Wstęp do kosmetyki" - PKZ (A.a.a)-Nowa Era,2013

2.      ,,Twarz,szyja,dekolt" (A.61) - B.Drygas, M.Mrozowska,R.Szpindor ;Nowa Era,2013

3.      ,,Zabiegi pielęgnacyjne twarzy,szyi, dekoltu" (A.61.1) - WSiP,2013

4. ,,Zabiegi upiększające, twarzy,szyi i dekoltu"9A.61.2) -WSiP 2013

5.      ,,Dłonie, stopy,ciało"(A.62.) -B.Drygas, M.Mrozowska,R.Szpindor ;Nowa Era,2013

6.       Testy przygotowujące do egzaminu z kw.A.62 ,, Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp z rozwiązaniami"- W.Hawryłkiewicz,A.Piasecka - Buranicz; eMPi2,2014

7.     „Kosmetologia” – B. Jaroszewska; Wydaw. Atena, 2008

8.     „Kosmetyka” – I.B. Peters; Wydaw. REA, 2006

9.     „Kosmetyka - Przewodnik po substancjach czynnych i pomocniczych” –         E. Fink; MedPhram, 2007

Wybrane zagadnienia kliniczne

1.     „Choroby wewnętrzne” – W. Pędach [red.];PZWL, 1994

2.     „Chirurgia dla pielęgniarek” – W. Rowiński, A. Dziak; PZWL, 1994

3.  „Pierwsza pomoc i resuscytacja krążeniowo-oddechowa” – J. Anders;       Polska Rada Resuscytacji, 20064.  „Patologia” – T. Wróblewski, N. Miechowiecka; PZWL, 1992

5.  „Patologia” – S. Kruś; PZWL, 20036.  „Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne” – M. Retinger –       Grzesiukowi; PZWL, 1988

Patologia z zarysem chorób klinicznych

1.     „Patologia” – T. Wróblewski, N. Miechowiecka; PZWL, 1992

2.     „Patologia” – S. Kruś; PZWL, 2003

3.     „Choroby wewnętrzne i pielęgnowanie w chorobach wewnętrznych” –        D. Jakubowska, W. Pędich; PZWL, 1999

Pedagogika

1.     „Pedagogika” – W. Ciechaniewicz; PZWL, 2000

2.     „Podstawy dydaktyki medycznej” – J. Wasyluk [red]; PZWL, 1986

3.     „Pedagogika specjalna” – W. Dykcik; Wydaw. Naukowe PWN, 2006

Terapia zajęciowa

1. ,,Jak pomóc dziecku z dysfunkcją narządu ruchu’ – B. Arusztowicz;     Oficyna Wydaw. Impuls, 2001

2.,,Współtworzenie – zajęcia plastyczne z osobami upośledzonymi       umysłowo” – J. Garda - Łukasiewicz, T. Szperkowski; WSIP, 1997

3. ,,Terapia zajęciowa z osobami upośledzonymi umysłowo” – L. Kozaczuk;       Biblioteka Pracownika Socjalnego, 1999

Pracownia terapii zajęciowej

1.        „Techniki pracy w terapii zajęciowej” – K. Milanowska; PZWL, 1982

Fizykoterapia

1.     „Fizykoterapia” – T. Mika; PZWL, 1993

2.     „Fizjoterapia” – G. Straburzyński; PZWL, 2004

3.     „Medycyna fizykalna” – G. Straburzyński, A. Straburzyńska-Lupa;         PZWL, 1997

4.     „Kosmetologia” – B. Jaroszewska; Wydaw. Atena, 2001

5.     „Kosmetyka stosowana” – J. Dylewska - Grelakowska; WSIP,1999

6.     „Elektroterapia. Zasady i zastosowanie” – G. Kahn; PZWL, 1996

7.     ,,Fizjoterapia w kosmetologii i medycynie estetycznej" - Kasprzak W. ,A.Mańkowska

8.      ,,Fizykoterapia, medycyna uzdrowiskowa i SPA" - Kasprzak W. , Mańkowska A.

9.     ,,Fizykoterapia, medycyna uzdrowiskowa i SPA" - Bauer A., Wiecheć M. –

Wybrane zagadnienia z fizjoterapii

1.     „Kinezyterapia’ t. I, II – A. Zembaty; Wydaw. Kasper, 2002

2.     „Fizykoterapia” – T. Mika, W. Kasprzak; PZWL, 2006

3.     „Rehabilitacja po udarze mózgu” – P. Laidler;  PZWL, 2004

4 .„Ortopedia i rehabilitacja ”– W. Dega; PZWL, 2006

Teoria masażu

1.        „Masaż klasyczny”-  A. Zborowski; Wydaw. AZ, 2004

2.        „Masaż w wybranych jednostkach chorobowych” -  A. Zborowski;            Wydaw. AZ, 2005

3. „Masaż segmentarny” -  A. Zborowski; Wydaw. AZ,  2004

4 .„Drenaż Limfatyczny” -  A. Zborowski; Wydaw. AZ, 2004

Pracownia masażu

1.     „Masaż klasyczny”-  A. Zborowski; Wydaw. AZ, 2004

2.     „Masaż w wybranych jednostkach chorobowych” -  A. Zborowski;           Wydaw. AZ, 2005

3.     „Masaż segmentarny” -  A. Zborowski; Wydaw. AZ,  2004

4.     „Drenaż Limfatyczny” -  A. Zborowski; Wydaw. AZ, 2004

Rehabilitacja

1.      „Kinezyterapia”-  tom I , II – A. Zembaty;Wydaw. KASPER, 2002

2.      „Fizykoterapia „-  T. Mika, W. Kasprzak; PZWL,  2006

3.      „Rehabilitacja po udarze mózgu” – P. Laidler; PZWL, 2004

4.      „Rehabilitacja”-  J. Kuch; PZWL, 1989

Podstawy prawa i ekonomiki

1.        „Ekonomia stosowana” (podr. + ćw.) – J.Neneman i inni.; Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości, 2006

Podstawy przedsiębiorczości

1. ,,Podstawy przedsiębiorczości” – T. Buczyńska; Wydaw. Szkolne                   PWN, 20032.        „Moja przedsiębiorczość” - J.Neneman i inni.; Fundacja           Młodzieżowej  Przedsiębiorczości, 2006

Higiena

1.     „Higiena i ochrona zdrowia” – C. W. Korczak [red.]; PZWL, 1984

2.     „Higiena  - podręcznik dla studentów kosmetologii” – E. Murawska-         Ciałowicz, M. Zawadzki; Górnicki Wydaw. Medyczne, 2005

Dietetyka

  1. „Zasady żywienia i dietetyka stosowana’ – Z. Wieczorek-Chełmińska; PZWL, 1992

 

Opiekun Medyczny - literatura obowiązująca

Psychologia

1.      „Rodzina - zdrowie – choroba”. Koncepcje i praktyka pielęgniarstwa rodzinnego Kawczyńska-Butrym Z.; CZELEJ, 2001

2.      „Wybrane elementy socjologii”. Majchrowska A. (red.);CZELEJ, 2006

3.      „Podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii”.Putkiewicz Z., Dobrowolska B., Kukułowicz T., PZWL,  1986

Anatomia

  1. „Anatomia i fizjologia człowieka” - A. Michalik, W. Ramotowski;PZWL, 2003
  2. „ Anatomia i fizjologia” – B. Gołąb, W. Traczyk; Wydaw. „TUR”, 2006

Zdrowie publiczne

1.      „Podstawy epidemiologii i kliniki chorób zakaźnych” - Z. Anusz; PZWL, 1996

2.      „Higiena-ochrona zdrowia”- Korczak C. (red.) PZWL, 1994

Opieka nad osobą chora i niepełnosprawną

1.,,Opieka nad osobami przewlekle chorymi, w wieku podeszłym i niesamodzielnymi"- D.Talarska,K. wieczorkowska -Tobis, E.szwałkiewicz (red.nauk.);PZWL,2009

2. ,,Opiekun medyczny w praktyce"- Elżbieta Szwałkiewicz ; Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2013

3.”Pielęgniarstwo.Ćwiczenia”, -Ciechaniewicz W.(red.) PZWL, 2006

4.”Pielęgniarstwo  geriatrii” –Schiefele J., Staudt., Dach m. ;Borgis 2006

5.”Pielęgniarstwo”-Zachradniczek K.; PZWL 2006

Pracownia zabiegów higienicznych

1.”Pielęgniarstwo.Ćwiczenia”, -Ciechaniewicz W.(red.) PZWL, 2006

2. ”Pielęgniarstwo”-Zachradniczek K.; PZWL 2006

3. „ Podręcznik pierwszej pomocy” – Buchfelder M. PZWL 2006

Podstawy prawa i ekonomiki

1.”Elementy zarządzania finansowego w ochronie zdrowia” – Chwierut M, Kulis M.,

Wójcik D.; UWM „Vesalius” 2000

2.” Podstawy ekonomii” -Mierzejewska-Majcherek J.:. Difin, Warszawa 2003

Opiekunka dziecięca -obowiązujące podręczniki

Teoria wychowania artystycznego

1. Dorance S.: Zajęcia twórcze w przedszkolu. Przedmioty i obrazy. Cyklady, Warszawa 1999

2. Janas R.: Dydaktyka techniki z ćwiczeniami. PWN, Warszawa 1988

3. Parramon Jose M.: Jak rysować i malować kredkami. Galaktyka, Łódź 1998

4. Trojanowska A.: Dziecko i plastyka. WSiP, Warszawa 1983

Wychowanie artystyczne dziecka

1. Barff U., Burchardt I., Maier J.: Każde dziecko to potrafi. Delta, Warszawa 1993

2. Dawidowski M.: Lalki z domowego teatrzyku. Podsiedlik – Raniowski i Spółka,

Warszawa 1998

3. Ignatowska B.: Uszyję sama. Warta, Warszawa 1986

4.  Misiurska A.: Zabawka ze skrawka. Warta, Warszawa 1987

5. Vogl R., Sander H.: Druga wielka księga papierowych cudów. „bis”, Warszawa 2003

Teoria wychowania muzycznego

1. A – Z Mała encyklopedia PWN. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996

2. Habela J.: Słowiczek muzyczny. Polskie Wydawnictwo Muzyczne SA, Kraków 2005

3. Lasocki J. K, Powroźniak J.: Wychowanie muzyczne w szkole. PWN, Kraków 1970

4. Ławrowska R.: Muzyka i ruch. WSiP, Warszawa 1988

5. Malko D.: Metodyka wychowania muzycznego w przedszkolu. WSiP, Warszawa 1990

Wychowanie dziecka przez literaturę i muzykę

1. Zanim zaczniesz grać na … ABC muzyki. PWM SA, Kraków 2002

2.  Demel G.: Minimum logopedyczne nauczyciela przedszkola. WSiP, Warszawa 1983

3. Minczakiewicz M. E.: Mowa – rozwój – zaburzenia – terapia. Wydawnictwo Naukowe

AP, Kraków 1997

4. Nowak J.: Piosenka w usprawnianiu wymowy dzieci z trudnościami w uczeniu się.

Wydawnictwo Uczelniane WSP w Bydgoszczy, Bydgoszcz 1999

5. Ścibor A.: Ćwiczenia i zabawy ortofoniczne. Wychowanie w Przedszkolu 2003, nr 3

6. Śpiewniki dla dzieci